Eierskiftegebyr: NBBL foreslår lovendring for å hindre usikkerhet i markedet

Eierskiftegebyr: NBBL foreslår lovendring for å hindre usikkerhet i markedet

  • 24. november 2017
I sameier har det vært vanlig praksis at forretningsfører tar seg betalt av seksjonseier for den jobben som gjøres i forbindelse med et eierskifte i stedet for at betalingen innbakes i forretningsførerhonoraret sameiet tar. Nå har det oppstått uklarheter om dette fortsatt er mulig.

Stor interesse for møte om boligkvalitet

Stor interesse for møte om boligkvalitet

  • 23. november 2017
Fører forenklinger i byggereglene til at boligkvaliteten går utfor stupet? Nei, var konklusjonen på NBBLs frokostmøte 22. november . Her møttes politikere, boligbyggere og arkitekter. Men det var uenighet om hvor viktig statlige reguleringer er for å bygge gode boliger. Se bilder fra møtet her.

Opposisjonen vil ha mer startlån

Opposisjonen vil ha mer startlån

  • 17. november 2017
Både Ap og SV går inn for å øke Husbankens lånerammer kraftig i sine alternative statsbudsjetter for 2018. For SV sin del betyr det en styrking av ordningen med startlån, som Husbanken har budsjettansvar for.

Kontoret holder stengt fredag 17.november.

Kontoret holder stengt fredag 17.november.

  • 16. november 2017

Boligbyggelaget holder stengt fredag 17.november i forbindelse med intern opplæring. Kontoret er åpent som normalt fra mandag 20.november.


Kom på NBBLs frokostmøte 22.11

Kom på NBBLs frokostmøte 22.11

  • 16. november 2017
NBBLs spesialrådgiver Ketil Krogstad inviterer til frokostmøtet "Boligkvalitet utfor stupet" 22. november. Sammen med adm. direktør Thor Eek innleder han møtet på Grand Hotel som starter med frokost kl. 08. Ketil har lang erfaring med temaet fra blant annet Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

12