Vellykket elbilfrokost – se video!

Vellykket elbilfrokost – se video!

  • 31. oktober 2018
Onsdag 31. oktober arrangerte NBBL og Norsk elbilforening frokostmøte med tema «Borettslag og sameier må bli ladeklare». Flinke innledere, spennende debatt og godt oppmøte gjorde møtet svært vellykket. Vi har samlet bilder og video – inkludert opptak av hele møtet – slik at du kan få med deg høydepunktene.

Smart Arctic Building & Energy

Smart Arctic Building & Energy

Konferanse 21.november

  • 23. oktober 2018

Konferanse med fokus på arktiske bygg, bærekraft, energi og smarte løsninger


Startlån og heis

Startlån og heis

  • 23. oktober 2018
Til høringen i kommunalkomiteen prioriterte NBBL å ta opp Husbankens rolle og tilskuddsmidlene de disponerer. Spesielt startlån og heis ble løftet fram.

Mindre energi og ny energi

Mindre energi og ny energi

  • 23. oktober 2018
Reduksjon av energi i bygg, og tilførsel av energi til elbiler sto i NBBLs fokus for statsbudsjettinnspill til stortingets energi- og miljøkomite.

Aktuelle poster for boligsektoren i statsbudsjettet

Aktuelle poster for boligsektoren i statsbudsjettet

  • 22. oktober 2018
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 preges boligpolitikken av enkelte positive nyheter, men også en del kutt. Overordnet er det vanskelig å få øye på nyheter av stor betydning for boligsektoren.

123