Invitasjon til Teknisk aften

Invitasjon til Teknisk aften

  • 30. januar 2019

Teknisk Aften 2019 arrangeres tirsdag 12.februar kl 18:00 på Montér Per Strand.


Folks tro på høyere boligpriser stiger igjen

Folks tro på høyere boligpriser stiger igjen

  • 24. januar 2019
Boligmarkedsbarometeret stiger fra -0,4 i desember til 4,9 i januar. Det er det høyeste nivået siden september. Oppgangen skyldes høyere boligprisforventninger og solid utvikling i norsk økonomi.

Hvem har ansvar for takras i borettslag og sameier?

Hvem har ansvar for takras i borettslag og sameier?

  • 21. januar 2019
Is og snø som raser ned fra taket kan få katastrofale konsekvenser for den som rammes.

Regjeringen forenkler regelverk for arbeider på eksisterende bygg

Regjeringen forenkler regelverk for arbeider på eksisterende bygg

  • 18. januar 2019
Den nye regjeringen viderefører arbeidet med forenkling av plan- og byggesaksprosessene. Det innebærer tiltak både med regelverk, praksisforbedring og digitalisering. Et nytt punkt som er kommet inn er forenkling av regelverk for arbeider på eksisterende bygg, det vil si tekniske krav ved gjennomføring av oppgradering.

Regjeringen legger til rette for eldre kan bo hjemme

Regjeringen legger til rette for eldre kan bo hjemme

  • 18. januar 2019
Ny regjering sier ikke bare at eldre skal bo lengst mulig i eget hjem, men de presiseres at det skal legges til rette for at flere eldre kan bo hjemme. Dette medfører blant annet satsing på oppgradering av eksisterende boliger.

12