Statsbudsjett 2016: NBBLs innspill til helse- og omsorgskomitéen

Statsbudsjett 2016: NBBLs innspill til helse- og omsorgskomitéen

  • 23. oktober 2015
Det er viktig at boligpolitikk og omsorgspolitikk sees i sammenheng. Slik kan eldre bo trygt og godt hjemme lengst mulig. Derfor foreslår NBBL at utviklingsarbeidet "Eldre og bolig" i regi av Husbanken settes i gang.

Statsbudsjett 2016: NBBLs innspill til helse- og omsorgskomitéen

Statsbudsjett 2016: NBBLs innspill til helse- og omsorgskomitéen

  • 23. oktober 2015
Det er viktig at boligpolitikk og omsorgspolitikk sees i sammenheng. Slik kan eldre bo trygt og godt hjemme lengst mulig. Derfor foreslår NBBL at utviklingsarbeidet "Eldre og bolig" i regi av Husbanken settes i gang.

Eldre og Bolig 2015

Eldre og Bolig 2015

  • 22. oktober 2015
En god bolig er avgjørende for en god alderdom. 19. og 20. oktober inviterte Statens seniorråd, Husbanken og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) til konferansen «Eldre og Bolig» i Gøteborg, hvor norske og svenske erfaringer ble delt.

Eldre og Bolig 2015

Eldre og Bolig 2015

  • 22. oktober 2015
En god bolig er avgjørende for en god alderdom. 19. og 20. oktober inviterte Statens seniorråd, Husbanken og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) til konferansen «Eldre og Bolig» i Gøteborg, hvor norske og svenske erfaringer ble delt.

Statsbudsjett 2016: NBBLs innspill til kommunal- og forvaltningskomitéen

Statsbudsjett 2016: NBBLs innspill til kommunal- og forvaltningskomitéen

  • 20. oktober 2015
Husbanken bør fortsatt ha en sentral rolle for sikre nok miljøvennlig og tilgjengelige boliger. Den er også viktig for unge som skal etablere seg på boligmarkedet, og derfor mener NBBL at lånerammen bør utvides til 25 mrd. Det var hovedbudskapet til NBBLs avd. direktør Tore Johannesen på statsbudsjetthøringen kommunal- og forvaltningskomitéen.

123