En handlingsplan – men er det egentlig en plan?

En handlingsplan – men er det egentlig en plan?

  • 5. august 2016
Boligen vår, er rammen rundt våre liv. Boligen bør være tilrettelagt for at vi kan ha en aktiv hverdag i trygge omgivelser lengst mulig. Eldre boligmasse trenger oppgradering for å være tilrettelagt til eldre beboere og andre med fysiske begrensinger. Dette burde vært et viktig tema i regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015 – 2019.

En handlingsplan – men er det egentlig en plan?

En handlingsplan – men er det egentlig en plan?

  • 5. august 2016
Boligen vår, er rammen rundt våre liv. Boligen bør være tilrettelagt for at vi kan ha en aktiv hverdag i trygge omgivelser lengst mulig. Eldre boligmasse trenger oppgradering for å være tilrettelagt til eldre beboere og andre med fysiske begrensinger. Dette burde vært et viktig tema i regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015 – 2019.

Tilpasning av boligen

Tilpasning av boligen

  • 4. august 2016
Mange eldre ønsker å bo i sin egen bolig så lenge som mulig. Dette er ønskelig også ut i fra samfunnsøkonomiske hensyn i et samfunn med stadig flere eldre. Dette skaper ofte et behov for en nærmere tilpasning av boligen og fellesarealene i boligselskapet. Advokatfullmektig i NBBL, Line B. Bjerkek gir deg en oversikt over noen regler og retningslinjer som kan være fint å vite om, om du ønsker å gjøre tilpasninger der du bor.

Tilpasning av boligen

Tilpasning av boligen

  • 4. august 2016
Mange eldre ønsker å bo i sin egen bolig så lenge som mulig. Dette er ønskelig også ut i fra samfunnsøkonomiske hensyn i et samfunn med stadig flere eldre. Dette skaper ofte et behov for en nærmere tilpasning av boligen og fellesarealene i boligselskapet. Advokatfullmektig i NBBL, Line B. Bjerkek gir deg en oversikt over noen regler og retningslinjer som kan være fint å vite om, om du ønsker å gjøre tilpasninger der du bor.

NBBL: Mer boligbygging for å hindre galopperende boligpriser i byene

NBBL: Mer boligbygging for å hindre galopperende boligpriser i byene

  • 3. august 2016
Boligprisene har steget 8,8 prosent for hele Norge de siste 12 måneder. Sterkest er veksten i Oslo på hele 15,2 prosent. Det viser tall fra Eiendom Norge. For å dempe denne eksplosive utviklingen er den viktigste medisinen bygging av flere boliger, mener NBBLs Thor Eek.

12345