Slik får du alle med på dugnaden

Slik får du alle med på dugnaden

Med våren kommer også dugnadstiden for mange borettslag og sameier. Dette er en anledning for beboerne til å samarbeide og gjøre uteområdene trivelige for den kommende utesesongen, og å gjennomføre nødvendig vedlikeholdsarbeid uten store kostnader. Dessverre kan det noen ganger være vanskelig å få alle beboere til å delta på dugnaden.

Dugnad som felleskapsbygging

For å få beboerne til å delta på dugnaden foreslår Advokat Line C. Bjerkek i NBBL at styret legger opp til en hyggelig atmosfære. Det kan gjøres med litt enkel servering, som pølser, kake og kaffe eller lignende. Kakebaking eller kaffekoking kan også være en måte å bidra på for de som ikke har mulighet til å utføre tyngre fysisk arbeid. En annen måte å gjøre det enklere for beboere å delta er å henge opp en gjøremålsliste i forkant. Slik kan beboerne selv tegne seg til ulike oppgaver som må gjøres. Mange har også egne facebookgrupper der dugnadsaktiviteter kan avtales.

Styret kan bestemme at de som deltar på dugnaden kan få en rimelig godtgjørelse for arbeidet. Alternativet er å leie inn profesjonelle for å utføre oppgavene. De som da ikke deltar på dugnaden er nødt til å selv betale kostnadene når arbeidet må bestilles av profesjonelle.

– For eksempel der maling av egen garasje kan gjøres på dugnad, må den som ikke maler selv finne seg i å betale malekostnadene. I praksis løses dette ved at de eierne som har deltatt på dugnaden får redusert felleskostnad den aktuelle måned, mens de som uteblir må ta kostnaden tilsvarende sin del av arbeidet som ikke ble utført. Beløpene skal tilsvare en normal godtgjørelse for denne typen arbeid, forklarer Bjerkek.

Bjerkek minner om at styret må gjøre en risikovurdering av dugnadsoppgavene slik at beboerne ikke utsettes for unødvendig risiko, for eksempel ved arbeid i høyden uten tilstrekkelig sikring. Farlige oppgaver bør overlates til profesjonelle.

Straffbart å ilegge dugnadsbot

Det er ingen plikt å delta på dugnad, og derfor er det ulovlig å straffe hjemmesittere.

– Vedlikehold av fellesarealene er fellesskapets ansvar, og ingen eier kan pålegges en arbeidsplikt selv om det kan være en fin måte for boligselskapet å spare penger på. Et standard gebyr vil heller ikke være i tråd med reglene som gjelder for fordeling av felleskostnader, sier Bjerkek.

Kan vi fyre opp hageavfallet?

Bråtebrenning kan føles som en enkel måte å kvitte seg med hageavfall og annet brennbart avfall på, men før du tenner fyrstikken må du undersøke reglene for bråtebrenning der du bor og at det du ønsker å fyre opp er lovlig å brenne ute. Hovedregelen er nemlig at det ikke er lov med bråtebrenning i tettbygde strøk. Det er mange kommuner som har totalforbud mot all bråtebrenning, også hvis du gjør det i egen hage. Vi anbefaler derfor å unngå bråtebrenning.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x