Smart Arctic Building & Energy

Seminar avhold 21.november på UiT campus Narvik.  Forskere, rådgivere, entreprenører, bygg og boligforvaltere og energibransjen ga innspill med fokus på arktiske bygg, bærekraft, energi og smarte løsninger.

Foredrag:

Adm dir Frank Jakobsen, LNS Spitsbergen:
Svalbard - sentrum i arktisk, erfaring fra LNS`s virksomhet med bærekraft og energiløsninger

Forsker/professor Bernt Bremdal, Smart Innovation Norway NCE: 
Smart teknologi i nord - bygg i arktisk

Førsteamanuensis Svein Erik Sveen, Institutt for bygg, energi og materialteknologi UiT: 
Effektiv tining av frossen grunn

Daglig leder TreFokus / Universitetslektor NTNU Aasmund Bunkholt: 
Trender og markedsutvikling på tre i bygg

Leder Thor Moen og Seniorrådgiver Ulrika Holmgren, Smarte Byer og Samfunn, Smart Innovation Norway
Smarte Byer og Samfunn

Forsker/fagansvarlig Aina Elstad Stensgård, Østfoldforskning:
Bærekraftig kretsløp for matavfall og matsvinn – hva gjøres andre steder

Seniorforsker Øystein Kleven, Norut Narvik:
Potensial, muligheter og fallgruver Solenergi

Stabssjef Sverre Mogstad, Nordkraft AS: 
Klimatiltak og næringsutvikling - hva kan kraftbransjen bidra med