Aktiv Narvik er regionens mest erfarne meglerforetak. Vi har siden starten i 1996 opparbeidet en solid kompetanse når det gjelder salg av boliger - hvilket kommer både våre selgere og kjøpere til gode. Kunden skal ha tillit til oss, og bli satt i fokus. Dette er også en av hovedårsaken til at så mange velger å bruke oss.

Kontakt oss

Aktiv Narvik
Kongens gate 44
8514 Narvik

Tlf: 76 97 72 60
E-post: narvik@aktiv.no