Post- og besøksadresse
Dronningensgt. 35, 8514 NARVIK


E-post: post@omtbbl.no
Telefon: 76 95 20 00 


Åpningstider
Mandag - fredag 08:00 - 15:30
Sommertid 1.mai - 31.aug 08:00-15:00

Ansatte i OMT BBL