Besøksadresse
Dronningensgt. 35 NARVIK


Postadresse
Postboks 287, 8504 NARVIK


Epost: post@omtbbl.no
Telefon: 76 95 09 10


Åpningstider
Mandag - fredag 08:00 - 15:30
Sommertid 1.mai - 31.aug 08:00-15:00

Ansatte i OMT BBL