Statsbudsjettet 2018: Høring i energi- og miljøkomitéen

Statsbudsjettet 2018: Høring i energi- og miljøkomitéen

NBBLs deltok i energi- og miljøkomitéens statsbudsjetthøring 26. oktober. Der ba NBBLs Thor Eek og Ketil Krogstad komitéen blant annet gå inn for at Enova må styrke støtten til enøktiltak i boliger.
NBBLs deltok i energi- og miljøkomitéens statsbudsjetthøring 26. oktober. Der ba NBBLs Thor Eek og Ketil Krogstad komitéen blant annet gå inn for at Enova må styrke støtten til enøktiltak i boliger.

Les mer


Name:
Email:
Subject:
Message:
x