Bygningsingeniør

Ofoten Midt- Troms Boligbyggelag bygger og forvalter boliger, og samtidig et bredt tjenestetilbud innen regnskap, forvaltning og tekniske tjenester til borettslag og sameier. Narvik Boligstiftelse leier ut leiligheter i Narvik kommune. På grunn av høy aktivitet, mange boligprosjekter og vekst søker vi sammen etter en bygningsingeniør. Vi ble stiftet i 1946 og har 12 ansatte. Vi holder til i Dr. gate 35 sammen med BVS AS.

Boligbyggelaget har lang erfaring med rehabilitering og vedlikehold og leverer tekniske tjenester til våre boligselskaper. Aktiviteten øker og vi søker nå etter en ny prosjektleder i 100% stilling for en periode på 2 år.

Sentrale oppgaver for stillingen er

  • Prosjektledelse/byggeledelse ved vedlikeholdsprosjekter
  • Utarbeide tilstandsvurdering og planlegge vedlikehold
  • Tilstandsvurdering av bygg og utarbeidelse av vedlikeholdsplaner.
  • Prosjektleder modernisering eldre boligblokker
  • Internkontroll og FDV for boligselskapene
  • Rådgivning tekniske tjenester
  • Bidra aktivt i vår digitaliseringsprosess
  • Deltakelse i prosjektet Smart Arctic Building

Vi søker fortrinnsvis etter bygningsingeniør. Du må ha god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne. Er du nyutdannet er du også velkommen som søker.

Ønsker du å arbeide hos oss, må du være serviceinnstilt og pålitelig, ha kundefokus, løsningsorientert og arbeide selvstendig. Praksis og gode referanser blir vektlagt.

Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver samt et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø. Lønn etter avtale, fleksibel arbeidstid, tariffavtale og forsikrings- og pensjonsordninger.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til adm.dir OMT BBL Kirstin M. Leiros tlf  406 31 940, eller teknisk sjef Ketil Kristiansen, tlf 906 54 086.  Skriftlig søknad med CV sendes innen 10. mars 2019 til post@omtbbl.no.

                   


Name:
Email:
Subject:
Message:
x