Smart Arctic Building & Energy, Workshop Longyearbyen

Smart Arctic Building & Energy, Workshop Longyearbyen

OMT BBL har fått kr 960.000,- i tilskuddsmidler fra ENOVA til prosjektet Smart Arctic Building & Energy. Prosjektet har som målsetting å utvikle bærekraftige løsninger for eksisterende bygg ved å redusere energibruk gjennom fornybare og smarte tiltak.

Prosjektet skal bygge kompetanse i nord, og er et samarbeid mellom OMT BBL, UiT, Nordkraft, SINTEF, Norut, Longyearbyen Lokalstyre med flere. Som del av prosjektet ble konferansen Smart Arctic Building & Energy arrangert 21. november på UiT campus Narvik, med en stor bredde av foredragsholdere.

Workshop Longyearbyen

Workshop for prosjektet ble arrangert i Longyearbyen 1. og 2.april, med tverrfaglig kompetanseutveksling med fokus på innovasjon, bærekraft og energieffektive løsninger. Gjennom workshopen ble det etablert nettverk mellom forskning, kompetansemiljø, byggeiere, forvaltere og driftere av boligbygg i arktisk. Workshopen var representert med lokale og eksterne foredragsholdere innen energi, elektro, arkitektur, byggdrift med mer, og med ulike tilnærminger og presentasjoner for å se helhetlig på bærekraftig modernisering og ivaretakelse av eksisterende bygg.

Deltakerne fikk presentert konseptutredninger innen solenergi, solcelle/solfanger, varmegjenvinning, grønn energi, innovative klimaløsninger, sensorteknologi og fremtidens isolasjonsmateriell. Under workshopen ble det jobbet i arbeidsgrupper innen ulike fagområder, og det ble arrangert befaring av Avinors og LNS sine solcelleanlegg.
  

Støtte til masterprogram

Seks masterstudenter ved UiT campus Narvik skriver sine studentoppgaver knyttet til prosjektet Smart Arctic Building. En bacheloroppgave studerer mulighetene i en boligapp. Masteroppgavene er knyttet til pilotprosjektet Beisfjordveien 88-90, som er en del av prosjektet. Masterstudentene Magnus Moland Blegeberg, Bernt Sara, Klaus Gjerde, Lin Li og Stutee Tamraker ved UiT campus Narvik har også fått tildelt stipend på mellom 10.000,- til 20.000,- fra NBBL for sine masteroppgaver.


Fra venstre: Professor ved UiT Bernt A. Bremdal, masterstudentene Iman Shoraka Shirvan, Magnus Moland Blegeberg, Klaus Gjerde, professor ved UiT Terje Gjengedal, masterstudentene Lin Li, Stutee Tamraker, Bernt Sara, og adm.dir OMT BBL Kirstin M. Leiros.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x