Kurs for medlemmer: Testament og fremtidsfullmakt 15. oktober 2019

Eurojuris Nord og OMT BBL inviterer medlemmer i boligbyggelaget og styrene i boligselskapene til kurs 15. oktober kl 18-20:00 om testament og fremtidsfullmakt.

Hva kan du bestemme om verdiene du etterlater deg når du dør? Og hva om du kommer i en situasjon der du grunnet sykdom eller svekkelse ikke kan ivareta dine interesser? 

Advokat Lina Therese Remlo i Eurojuris Nord orienterer om de viktigste reglene for opprettelse av testamenter og fremtidsfullmakter. Både innholdsmessige begrensninger og krav til gyldighet vil bli gjennomgått.

Kurset avholdes i boligbyggelaget sine lokaler i Dronningens gate 35. Kursdeltakelse kr 200,- inkl mva. Påmelding til post@omtbbl.no eller telefon 76 95 09 10 innen mandag 14. oktober.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x