Nytt styre i OMT

Nytt styre i OMT

Generalforsamlingen i OMT ble i år avholdt digitalt på grunn av koronasituasjonen. 

Generalforsamlingen valgte representanter til styret i OMT, og for kommende periode er styret som følger: 

Arnt Zimmermann, styreleder

Monika B Andersson, nestleder

Stefan Bye, styremedlem

Sissel Lundberg, styremedlem

Sondre Jørgensen, ansatterepresentant

Ida Trældal Rystad, 1. varamedlem

Bjørn Skogsrud, 2. varamedlem

Åshild Utmo, 3. varamedlem

Første styremøte ble avholdt før ferien, og nye representanter fikk innblikk i boligbyggelagets mange prosjekter og spennende oppgaver i tiden fremover. Styret ser frem til sitt videre arbeide.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x