Avslutning av medlemsavtaler hos Narvik Steinsenter og Holmen Bilservice

Rabatt og bonusavtale hos Narvik Steinsenter og Holmen Bilservice opphører ved årskifte 

Medlemsfordel for medlemmer i OMT med rabatt og bouns ved Narvik Steinsenter og Holmen Bilservice opphører 31.12.2020. Ved transaksjoner etter denne dato blir det dessverre ikke registrert bonus.

      


Name:
Email:
Subject:
Message:
x