Finanstilsynet struper boligbyggingen og rammer lokale banker

Finanstilsynet struper boligbyggingen og rammer lokale banker

Finanstilsynets strenge fortolkning av EU-regelverk om ytterligere kapitalkrav rammer de mindre bankene hardt. Det vil føre til at boligprosjekter særlig i distriktene ikke blir bygget. Boligkjøperne må plukke opp regningen.

Finanstilsynets forslag betyr at lån til boligbyggere nå må ha 50 prosent mer egenkapital enn tidligere. Det gjelder både allerede innvilgede lån og nye lån.

Bankene får ikke lån

– Finanstilsynets strenge fortolkning av EU-regelverket rammer de såkalte standardbankene fordi bankene må vurdere lån til boligprosjekter som høyrisikoengasjementer selv om 100 prosent av leilighetene er solgt. Når lånene blir dyrere struper det boligbyggingen særlig i distriktene der standardbankene er viktige for boligbyggingen, sier Bård Folke Fredriksen. adm. direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL),

Bør se på tolkingsrommet

NBBL gjør nå sammen OBOS, Finans Norge og Norsk Eiendom et forsøk på å få Finanstilsynet til å snu i denne saken.

– Finanstilsynet vil hevde at deres tolkning av regelverket er gjort som følge av EØS-avtalen, og at de ikke har noe valg. Regjeringen må nå avklare det nasjonale handlingsrom sett i lys av at Norge har allerede strenge og velfungerende krav, sier Bård Folke Fredriksen.

Boligkjøpere får regningen

NBBL mener det til syvende og sist er et politisk ansvar å avklare denne saken.

– Det er bred enighet om at det er behov for å øke takten i boligbyggingen. Regjeringen må sørge for at de nye regelendringene ikke sparker beina under dette, sier Fredriksen. Konsekvensen av tilsynets forslag blir at konkurransen svekkes mellom bankene reduseres, at boligbyggingen strupes og at det er boligkjøperen som til slutt vil måtte ta regningen for dette.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x