Kurs om konflikthåndtering og mekling i Styreskolen

Kurs om konflikthåndtering og mekling i Styreskolen

Nytt kurs klart i Styreskolen

I samarbeid med advokat og mekler Anniken Qvale har vi utviklet et e-læringskurs i konflikthåndtering og mekling. Hensikten er å gi styremedlemmer i borettslag og sameier innsikt i hvordan en konflikt kan håndteres. Kurset er nå tilgjengelig i Styreskolen. 

Vi vet at det kan oppstå uenigheter i boligselskapet som kan gå ut over bomiljøet og forholdet mellom beboerne. Ofte vil styret bli involvert i slike saker. 

I det nye kurset gjennomgår vi hva en konflikt er, og hva som skjer når en konflikt øker i omfang. Du vil så lære hvordan du som styremedlem kan være en  ressurs som bidrar til at konflikten dempes eller løses. Når du øker din kompetanse, kommer det hele boligselskapet til gode.  


Name:
Email:
Subject:
Message:
x