Fra 1. april er det lov å holde digitale møter!

Fra 1. april er det lov å holde digitale møter!

Koronarestriksjoner i store deler av landet gjør at generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier vil være vanskelig å gjennomføre med fysisk oppmøte. Lovendringene som kom 26. mars vil gjøre det mulig å avholde møtene digitalt innen fristen, som er 30.juni.

Endringene trer i kraft fra 1.april, og lovendringen gjelder både borettslagsloven, eierseksjonsloven og boligbyggelagsloven. 

- Det er bra at denne lovendringen endelig er vedtatt som en permanent endring. Vi skulle gjerne sett at dette ble avklart tidligere, og har pushet myndighetene. Men i dag er vi bare fornøyde med at det endelig er mulig å holde lovlige, digitale generalforsamlinger og årsmøter til tidsfristen 30. juni. Vi tror dette kan øke deltagelsen og engasjementet i borettslag og sameier, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. NBBL.

Veileder

Advokatene i NBBL har mottatt mange spørsmål om hva lovendringen betyr i praksis. Advokat Line C.B. Bjerkek i NBBL har derfor svart på de mest vanlige spørsmålene som er stilt. 


Name:
Email:
Subject:
Message:
x