Evenes Boligutleie bygger for Forsvarets ansatte

Evenes Boligutleie bygger for Forsvarets ansatte

Evenes Boligutleie AS har inngått kontrakt med Forsvarsbygg i forbindelse med oppbygging av nye Evenes flystasjon.

De to første kontraktene til Forsvarsbygg er signert, og Evenes Boligutleie AS skal oppføre 12 leiligheter  på Liland i Evenes kommune. Evenes Boligutleie består av OMT BBL, BVS og Mesterbygg i Evenes. Det er inngått langtidsleie på 20 år, og boligene skal stå ferdig innen senhøsten 2022.

Det private markedet er godt
- Vi er godt fornøyd med responsen som kom inn på konkurransen. De private bygger og eier, og vi leier. Med dette sørger vi for at Forsvarets ansatte har gode boforhold mens de har sin tjeneste her. Samhandling med næringslivet i regionen gir også positive ringvirkninger, sier Wenche Georgsen, regionsjef i Forsvarsbygg.

Forsvaret om de nye boligene
- For Evenes flystasjon er det helt sentralt å få på plass attraktive bo‐muligheter for personellet som kommer til basen de nærmeste årene. Disse kontraktene er et viktig bidrag til dette for de av våre ansatte som ønsker å bo nær flystasjonen, sier luftvingsjef Eirik Guldvog. 

Ordfører Terje Bartholsen i Evenes ser frem til utbyggingen

- Som vertskommune for Evenes flystasjon har vi tatt på oss en stor nasjonal oppgave. Det krever mye av oss. Det vi skal ha igjen er ny aktivitet og nye innbyggere. Derfor er denne beslutningen en stor milepæl. Men det er bare begynnelsen. For når Forsvarets ansatte får prøvd å bo her litt vil de fort oppfatte hvor bra det er å være her – og skaffer seg sitt eget. Dette kan derfor være starten på mye boligbygging. Vi er klar for mange nye Evenesværinger i hele kommunen, sier ordfører Terje Bartholsen.

Kilde: https://www.forsvarsbygg.no/no/nyheter/nyhetsarkiv-evenes-flystasjon/nye-boliger-bygges-for-forsvarets-ansatte/   


Name:
Email:
Subject:
Message:
x