OMT styrker teknisk avdeling

OMT styrker teknisk avdeling

OMT BBL (Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag) har bygget boliger i 75 år. Som følge av økt oppdragsmengde styrker OMT BBL vår tekniske avdeling med ny teknisk sjef og bygningsingeniør.

I tillegg går nåværende teknisk sjef Ketil Kristiansen over til i stilling som seniorrådgiver i OMT BBL. Ketil er utdannet bygningsingeniør fra Narvik Ingeniørhøgskole, og har arbeidet i boligbyggelaget siden 1994. Han har svært god innsikt i de forskjellige byggene boligbyggelaget er forretningsfører for, og kjenner godt til deres utfordringer og behov.

Gerard Zuidhoek er ansatt som teknisk sjef i OMT BBL, og tiltrer stillingen 2. januar. Gerard er 53 år og er utdannet tømrer/snekker. Han har tilleggsutdanning innenfor økonomi og administrasjon, og ingeniørutdanning på Høgskolen i Narvik. Han har han bred erfaring gjennom stillinger som avdelingsingeniør i Kvænangen kommune, rådgivning og prosjektering i Multiconsult, energirådgiver i Enerconsult, enhetsleder Teknisk avdeling i Sortland kommune, og prosjektledelse Bygg og Anlegg i HRS.

Atle-Aage Pettersen Hornig begynte i stillingen som bygningsingeniør/prosjektleder i OMT BBL den 1. oktober, og jobber med flere prosjekter for boligselskapene våre. Han har lang erfaring som tømrer, har kompetanse innen byggesøknad, arealplanlegging samt god byggeteknisk innsikt gjennom ingeniørfaglig utdannelse. Han har også solid kompetanse innen teknisk tegning samt 3D visualisering av nybygg, oppgraderinger og rehabilitering av eldre bygningsmasse.

OMT BBL forvalter 117 boligselskaper i Narvik og Evenes, kommuner i Midt Troms og i Senja kommune, og gir et bredt tjenestetilbud innen boligforvaltning og drift. OMT BBL har flere nyboligprosjekter og bistår også med prosjektledelse innen rehabilitering og vedlikeholdsoppgaver. 

Teknisk avdeling vil videreutvikle våre tjenester til boligselskapene med teknisk rådgivning, HMS og bistand for å bidra til ivaretakelse av byggene på en god og bærekraftig måte. OMT BBL har i tillegg flere nye boligprosjekter på trappene. Gerard Zuidhoek og Atle-Aage Pettersen Hornig vil også få viktige roller i prosjektet Energi-, klima- og komfortsmart rehabilitering av borettslag, et tverrfaglig prosjekt med støtte fra Regionalt Forskningsfond Nordland (RFF).


Name:
Email:
Subject:
Message:
x