Generalforsamling OMT

Generalforsamling OMT BBL torsdag 5. mail kl 1800. 

Saker til generalforsamlingen
Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være innkommet innen fredag 1. april. Sendes til post@omtbbl.no / Postboks 287, 8504 Narvik.

Delegatmøte
Ikke-boende medlemmer i OMT BBL innkalles for valg av delegater til generalforsamling. Delegatmøtet avholdes torsdag 7. april kl 1200 i Dr.gt 35. Påmelding med påmeldingsfrist onsdag 6. april på telefon 76 95 20 00 eller post@omtbbl.no.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x