OMT medvirker på Arendalsuka 2022: Grønt industrieventyr krever økt boligbygging

Arendalsuka er en politisk festival og en viktig møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i, og arrangeres i år 15. – 19. august.

Aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møtes for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. NBBL og flere boligbyggelag deltar på flere arrangementer.

Kirstin M. Leiros, adm dir i OMT BBL, medvirker på arrangementet Grønt industrieventyr krever økt boligbygging onsdag 17. august. På arrangementet deltar også Bård Folke Fredriksen, Adm.dir i NBBL, Geir Waage, ordfører Rana, Frode Hvattum, VP Sustainability i Freyr, Per Selås, Adm.dir. i Arendal Boligbyggelag, Lene Vågslid, stortingsrepresentant Ap og leder for kommunalkomiteen og Anne Kristine Linnestad, stortingsrepresentant H og medlem av kommunalkomiteen.

Etter at batterifabrikken Morrow Batteries valgte Arendal som arena for sitt nye produksjonsanlegg står regionen foran et nytt, grønt industrieventyr. I flere andre byer som Narvik, Mo i Rana og Mosjøen pågår arbeidet med å etablere gigantfabrikker for fullt, mens det i varierende grad er planer for å styrke boligbyggingen.

Kvalitetsboliger i gode bomiljøer er avgjørende for at kommunene skal være attraktive for de nye arbeidstakerne på sikt. Fra batteribyer i Sverige rapporteres det om boligmangel og svimlende leiepriser som følge av store etterslep på tilbudssiden, med negative konsekvenser for nye arbeidstakere og eksisterende innbyggere.

For å redusere ubalansen i boligmarkedet blir det helt nødvendig at også det offentlige legger til rette for økt boligbygging i industriområder. I dette arrangementet ser vi på forslag til tiltak som kan realisere nødvendig boligbygging, som forenkling av plan og bygningsloven og redusere hindringer, innsigelser og forsinkelser, og legge til rette for vekst og utvikling. Det blir ikke mye ny industri uten mange nye boliger.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x