Styrker tilbudet innenfor eiendomsmegling lokalt

Styrker tilbudet innenfor eiendomsmegling lokalt

Aktiv Eiendomsmegling (Narvik Megler’n) og Jenssen & Bolle Eiendomsmegling har besluttet å etablere felles meglerforetak.

- Dette vil bli en styrke for alle parter som en involvert i kjøp og salg av eiendommer lokalt, sier styreleder i det nye selskapet Elling Berntsen.

Det nye selskapet vil bygge videre på den erfaring, kapasitet, kompetanse og markedsposisjon som begge selskaper har i dag. - Lokal tilhørighet og allerede innarbeidet goodwill i det lokale markedet gjennom mange år var også viktige faktorer som ble vektlagt da vi ble enig om å gå sammen, sier daglig leder i det nye selskapet Johnny Bolle.

- Med lokale eiere vil vi fortsatt kunne fatte raske beslutninger og avgjørelser, noe vi allerede har erfart er av avgjørende betydning når kunder skal gjøre valg av megler.

Det nye selskapet inngår franchiseavtale med Aktiv, noe som vil sikre oss tilgang på systemer, markedsføring, faglig støtte etc. som skal underbygge og sikre kvaliteten i det nye selskapet. I tillegg kommer vi inn i en «kjede» med meget stor kundetilfredshet, samtidig som vi beholder lokal styringsrett over selskapet.

- Det nye selskapet vil i langt større grad kunne ta del i prosjektutbygging lokalt, samtidig som vi med vår størrelse og med sentrale lokale eiere vil kunne få en posisjon som den foretrukne megler for selgere og kjøpere, sier adm. direktør i OMT Kirstin M. Leiros, som også er med på eiersiden i det nye selskapet.

- For OMT er tilbud om kompetente eiendomsmeglertjenester en naturlig del av det vi tilbyr våre medlemmer, noe vi i større og bedre grad kan få til med en eiendomsmegler med flere meglere enn tidligere, sier hun.

Også for Sparebanken Narvik er det viktig å kunne tilby eiendomsmegling og de tjenestene som ligger rundt et slikt tilbud til våre kunder. - Vi sier at vi ønsker å ta del i hele boligreisen for våre kunder, bekrefter Berntsen.

Johnny Bolle er glad for at de sammen med Sparebanken Narvik og OMT har kommet fram til at man i fellesskap skal satse sterkere på eiendomsmegling lokalt.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x