Pinova velferdsteknologi – trygg hjemme

Pinova velferdsteknologi – trygg hjemme

Medlemmer i OMT BBL får ny medlemsfordel på velferdsteknologi fra Pinova. Med teknologi fra Pinova skal man kjenne på trygghet, og leve et godt og langt liv i sitt eget hjem.

Med selvlærende sensorteknologi melder systemet til pårørende ved avvikende adferdsmønster.

– Løsningene fra Pinova passer godt overens med boligbyggelaget sitt hovedformål; å sikre gode og trygge boliger for å kunne bo hjemme lengst mulig, forteller Kirstin M. Leiros, adm dir i OMT BBL. – Vi er glade for å få Pinova som samarbeidspartner, og systemet deres som et tilbud til våre medlemmer.

Løsningene kan tilpasses den enkeltes bosituasjon, og passer både for de som bor i leilighet og de som bor i hus.

– I tillegg til velferdsteknologien har vi en løsning som automatisk avpasser effekttoppene og tilpasser strømforbruket etter strømpris, forteller Trude Husjord, daglig leder i Pinova. – I løsningen kan vi også inkludere sensorer som varsler om vannlekkasje, brann og temperatur. Begynner det eksempelvis å dryppe vann under kjøkkenvasken eller det blir for kaldt i leiligheten blir man varslet med en telefonoppringning/SMS.  


Name:
Email:
Subject:
Message:
x