Møte med ny Husbankdirektør om utfordringer i boligmarkedet

Møte med ny Husbankdirektør om utfordringer i boligmarkedet

I det årlige møtet med Husbanken var fokuset til NBBL å snakke om hvordan vi kan løse de mange utfordringene som preger dagens boligmarked. Blant annet at flere unge skal få mulighet til å eie egen bolig, samt hvordan Husbanken kan styrkes for å få bygget flere boliger til de som ikke får løst boligbehovet sitt i det ordinære boligmarkedet.
I det årlige møtet med Husbanken var fokuset til NBBL å snakke om hvordan vi kan løse de mange utfordringene som preger dagens boligmarked. Blant annet at flere unge skal få mulighet til å eie egen bolig, samt hvordan Husbanken kan styrkes for å få bygget flere boliger til de som ikke får løst boligbehovet sitt i det ordinære boligmarkedet.

Les mer


Name:
Email:
Subject:
Message:
x