Vi gleder oss til VM i alpint 2029!

Vi gleder oss til VM i alpint 2029!

Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) har tildelt Norges Skiforbund (NSF) og Narvik kommune alpin-VM i 2029.

Med tildelingen er Norge og ikke minst Nord-Norge satt på kartet. OMT vil takke for den enorme innsatsen og store arbeidet fra mange dedikerte mennesker som ligger bak tildeling. Vi vil også gratulere Narvik, Nord-Norge og Norge med tildelingen av dette storstilte idrettsarrangementet. OMT vil følge forberedelsene, gleder oss til gjennomføringen, og vil jobbe med boligbygging og tilrettelegging for bolyst og befolkningsvekst i en attraktiv region.    


Name:
Email:
Subject:
Message:
x