Økt byråkrati bremser boligbyggingen og setter fart på boligprisene

Økt byråkrati bremser boligbyggingen og setter fart på boligprisene

Ved første øyekast tenker du kanskje ikke over at noe så tørt som «Rikspolitiske retningslinjer for arealbruk og mobilitet» har noe med boligpriser å gjøre. Men det har det, og dessverre i negativ forstand slik forslaget er nå, sier Bård Folke Fredriksen.
Ved første øyekast tenker du kanskje ikke over at noe så tørt som «Rikspolitiske retningslinjer for arealbruk og mobilitet» har noe med boligpriser å gjøre. Men det har det, og dessverre i negativ forstand slik forslaget er nå, sier Bård Folke Fredriksen.

Les mer


Name:
Email:
Subject:
Message:
x