Prioritér boligpolitikk i kommunene

Prioritér boligpolitikk i kommunene

Boligpolitikk var i liten grad framme i valgkampen, men NBBLs Thor Eek oppfordrer lokalpolitikerne til å priorietere det i praktisk politikk. - Flere boliger trengs for at forholdet mellom tilbud og etterspørsel skal bli bedre.
Boligpolitikk var i liten grad framme i valgkampen, men NBBLs Thor Eek oppfordrer lokalpolitikerne til å priorietere det i praktisk politikk. - Flere boliger trengs for at forholdet mellom tilbud og etterspørsel skal bli bedre.

Les mer


Name:
Email:
Subject:
Message:
x