OMT BBL med sentral godkjenning på fire godkjenningsområder

OMT BBL har fått innvilget sentral godkjenning som: Ansvarlig søker...

OMT BBL har fått innvilget sentral godkjenning som:

  • Ansvarlig søker for alle typer tiltak i tiltaksklasse 2
  • Prosjektering av overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2
  • Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 1
  • Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2

 

Dette betyr at OMT BBL slipper å søke lokal godkjenning for hvert enkelt prosjekt, slik at saksbehandlingstiden blir kortere.

Det er Direktoratet for byggkvalitet har ferdigbehandlet søknaden om sentral godkjenning for ansvarsrett, og søknaden er vurdert etter kravene som følger av plan- og bygningsloven for forskrift om byggesak (byggesaksforskriften). Godkjenningen er gyldig i perioden 20.01.2014 til 20.01.2017. For mer informasjon om sentral godkjenning, se www.dibk.no


Name:
Email:
Subject:
Message:
x