Kurs for medlemmer: Uenighet mellom naboer

Eurojuris Nord og OMT BBL inviterer medlemmer til kurs om uenighet mellom naboer. Kurset avholdes torsdag 25. april kl. 18-20:00 i Dronningensgate 35.

Foredragsholder under kurset er advokat i Eurojuris Nord, Jon Arne Østvik. Han vil ta for seg ulike rettsregler som omhandler begrensinger i eiers rådighet over egen eiendom når den direkte eller indirekte får en negativ konsekvens for nabo(er). Hvilke regler gjelder for sjenerende støy, felles gjerde, sjenerende trær, oppføring av bygg på egen og nabos eiendom, osv.

Påmelding til post@omtbbl.no eller telefon 76 95 09 10 innen tirsdag 23.april. Kursdeltakelse kr 200,- inkl mva. Velkommen på kurs!


Name:
Email:
Subject:
Message:
x