OMT lanserer Styreskolen

OMT lanserer Styreskolen

OMT BBL har gleden av å lansere Styreskolen. Styreskolen er digitale kurs i styrearbeid, som er lagt ut på styreportalen og dermed tilgjengelig for alle styremedlemmer og varamedlemmer hos våre kunder.

Kurset er bygd opp av korte moduler, som går gjennom de mest grunnleggende sidene ved styrearbeidet. Det skal oppleves som enkelt å bruke, og med et språk som får frem hovedpoengene uten å gå for mye i detalj. Vi tenker at dette vil egne seg godt som en innføring i styrearbeid for nye styremedlemmer.

I dagens situasjon er det behov for nye digitale løsninger, og dette er et bidrag i den retning. Etter generalforsamlinger og årsmøter er det utskifting i styrene. Gjennom styreskolen får nye styremedlemmer en innføring i styrearbeidet. Vi håper at også mer erfarne styremedlemmer kan finne Styreskolen nyttig.

Vi kommer til å fortsette og arrangere fysiske kurs, men det er fortsatt uvisst når det igangsettes. Derfor håper vi at dere benytter Styreskolen. Vi ser for oss at en kombinasjon av digital opplæring og vanlige kurs/temakvelder er veien å gå.

Du finner Styreskolen på forsiden i portalen, under der det står Velkommen til Portalen. Man kan velge mellom borettslag og sameie. Hvis du bare lukker ned vinduet når du avslutter portalen, så vil systemet neste gang huske hvilken gruppe man har valgt og fortsette der. Logger du helt ut så får du valget mellom borettslag og sameie på nytt ved neste pålogging.

En av modulene i Styreskolen er beregnet på beboere, og den fins i norsk og engelsk variant. Beboerne vil finne disse to modulene på Min side. 

Tilbakemeldinger kan sendes til post@omtbbl.no. Lykke til med styrearbeidet!


Name:
Email:
Subject:
Message:
x