Kurs for medlemmer: Arverett og fremtidsfullmakt 29.oktober

Ny arvelov gjelder fra årsskiftet.

I kurset vil advokater fra Eurojuris Nord gi en oversikt over de viktigste reglene i arveretten, og på hvilke områder den nye loven innebærer endringer fra dagens lovgivning. Bestemmelser om arv gjennom testament blir også tema.

Ved en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal ivareta dine interesser og handle på dine vegne hvis du selv blir ute av stand til å gjøre det. Eurojuris Nord har laget et stort antall slike fullmakter, og vil fortelle om hva man kan bestemme i en slik fullmakt, og hva som er lurt å tenke på i den forbindelse.

                   

Kurset holdes av advokatene Charlotte B. Greger og Lina Therese Remlo.

Tid: Torsdag 29. oktober kl 1800 - 2000
Sted: Thon Hotel, Skistua 8

Enkel servering. Smittevernhensyn vedr covid-19 blir ivaretatt. Maks 50 deltakere. Deltakeravgift kr 200,- for medlemmer i OMT. Påmelding til post@omtbbl.no eller telefon 76 95 09 10 innen tirsdag 27.oktober.

         


Name:
Email:
Subject:
Message:
x