NBBL: Imot lovfestet plikt til å gi råd om teknisk tilstandsvurdering

NBBL: Imot lovfestet plikt til å gi råd om teknisk tilstandsvurdering

NBBL er positive til økt oppmerksomhet om den tekniske tilstanden på boliger. Likevel er vi imot at det skal lovfestes en plikt for meglere til å gi råd om en slik rapport bør innhentes.
NBBL er positive til økt oppmerksomhet om den tekniske tilstanden på boliger. Likevel er vi imot at det skal lovfestes en plikt for meglere til å gi råd om en slik rapport bør innhentes.

Les mer


Name:
Email:
Subject:
Message:
x