Elektronisk behandling av faktura.

Elektronisk behandling av faktura.

Linken til portalen finner du nedenfor: Snarvei til Brukerdataportalen. (BD) Dette er bare...

Linken til portalen finner du nedenfor:

Snarvei til Brukerdataportalen. (BD)

Dette er bare begynnelsen på en liten elektronisk revolusjon for NaBBL og våre kunder. I løpet av bare noen få måneder skal vi også kunne kommunisere med styremedlemmer, andelseiere og medlemmer via denne portalen. Etterhvert vil styret få oversikt over regnskapet til bofellesskapet.

Men per i dag er det altså bare fakturaer som skal attesteres, som er tilgjengelig på portalen. For å kunne nyttiggjøre seg dette tilbudet må du ha tilgang til internett. Portalen kan du nå over hele verden om ønskelig. Men du kommer bare inn på den ved hjelp av gitte passord og registrert identitet. Opplæring vil selvfølgelig bli gitt og det er ikke noe komplisert lærdom.

Noen styreledere har ikke tilgang til internett og vil heller ikke inn i denne nye verden. Det vil vi selvfølgelig respektere, men håper etterhvert at alle får lyst og mulighet til å bruke dette mediet til en lettere hverdag.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x