Høring om tariffer: Konsekvensene for boligselskap er ikke vurdert

Høring om tariffer: Konsekvensene for boligselskap er ikke vurdert

  • 8. mars 2018
Det er stor forskjell på å eie enebolig og å eie bolig i rekkehus og blokker der byggene eies av mange i fellesskap. Denne forskjellen gjelder også for strømabonnement.

12