Prisen på borettslagsboliger økte 1,4 prosent

Prisen på borettslagsboliger økte 1,4 prosent

  • 3. juli 2017
NBBLs prisstatistikk for borettslagsboliger viser en økning på 1,4 prosent fra 1. kvartal 2017 til 2. kvartal 2017. Prisene på borettslagsboliger holder seg fremdeles på et høyt nivå når de nå ligger 8,5 prosent over prisene i 2. kvartal 2016. Gjennomsnittlig totalpris for en borettslagsbolig er kr 2 710 000.

Prisen på borettslagsboliger økte 1,4 prosent

Prisen på borettslagsboliger økte 1,4 prosent

  • 3. juli 2017
NBBLs prisstatistikk for borettslagsboliger viser en økning på 1,4 prosent fra 1. kvartal 2017 til 2. kvartal 2017. Prisene på borettslagsboliger holder seg fremdeles på et høyt nivå når de nå ligger 8,5 prosent over prisene i 2. kvartal 2016. Gjennomsnittlig totalpris for en borettslagsbolig er kr 2 710 000.

12