Nå må justisminister Jøran Kallmyr og Stortinget stoppe avhendingsloven

Nå må justisminister Jøran Kallmyr og Stortinget stoppe avhendingsloven

  • 6. mai 2019
I en oppsiktsvekkende henvendelse til Stortinget føyer Advokatforeningen seg inn i den lange rekken som ber om at man ikke vedtar regler som forbyr salg av bolig «som den er».

Det blir forbudt å hyblifisere uten tillatelse fra sameiet

Det blir forbudt å hyblifisere uten tillatelse fra sameiet

  • 3. mai 2019
Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at hyblifisering må legges frem for årsmøtet i sameiet. Regelen gjelder dersom eier ønsker å foreta ombygging eller annen tilrettelegging som fører til at seksjonen kan brukes som bolig for flere personer enn det som er vanlig for boliger med tilsvarende størrelse og romløsning. Hvis årsmøtet skal tillate hyblifiseringen må det vedtas med to tredels flertall.

Dugnad for godt bomiljø

Dugnad for godt bomiljø

  • 3. mai 2019

Mange borettslag og sameier arrangerer dugnad et par ganger i året, først og fremst for å få ryddet opp i fellesarealene. Dugnad er også en flott mulighet til å bli bedre kjent med naboene.


Innovasjon og konkurranse kan være løsningen på en tryggere bolighandel

Innovasjon og konkurranse kan være løsningen på en tryggere bolighandel

  • 3. mai 2019
Istedenfor å begynne med og si at vi trenger en forskrift, men ikke vet innholdet, foreslår NBBL at vi først utvikler godt innhold for så å lage en forskrift tilpasset dette. Det er kort fortalt det NBBL presenterte på innspillsmøte i Kommunal- og moderniseringsdepartementet om «En tryggere bolighandel».

Åtte av ti forventer høyere boliglånsrente

Åtte av ti forventer høyere boliglånsrente

  • 2. mai 2019
Boligmarkedsbarometeret faller fra 10,0 i mars til 8,8 i april. Nedgangen skyldes først og fremst at flere forventer økt boliglånsrente, samt at færre tror på stigende boligpriser. Et sterkt arbeidsmarked demper imidlertid fallet.

123