Statsbudsjett 2016: NBBLs innspill til kommunal- og forvaltningskomitéen

Statsbudsjett 2016: NBBLs innspill til kommunal- og forvaltningskomitéen

  • 20. oktober 2015
Husbanken bør fortsatt ha en sentral rolle for sikre nok miljøvennlig og tilgjengelige boliger. Den er også viktig for unge som skal etablere seg på boligmarkedet, og derfor mener NBBL at lånerammen bør utvides til 25 mrd. Det var hovedbudskapet til NBBLs avd. direktør Tore Johannesen på statsbudsjetthøringen kommunal- og forvaltningskomitéen.

NBBLs boligmarkedsrapport for 3. kvartal

NBBLs boligmarkedsrapport for 3. kvartal

  • 12. oktober 2015
Kvartalsstatistikk for omsetning av brukte borettslagsboliger har NBBL presentert siden 1992. I vår boligmarkedsrapport går vi dypere inn i tallene for bruktboligomsetning av borettslagsboliger, beskriver typiske trekk ved boligmarkedet og ser på viktige utviklingstrekk i norsk økonomi.

NBBLs boligmarkedsrapport for 3. kvartal

NBBLs boligmarkedsrapport for 3. kvartal

  • 12. oktober 2015
Kvartalsstatistikk for omsetning av brukte borettslagsboliger har NBBL presentert siden 1992. I vår boligmarkedsrapport går vi dypere inn i tallene for bruktboligomsetning av borettslagsboliger, beskriver typiske trekk ved boligmarkedet og ser på viktige utviklingstrekk i norsk økonomi.

Regjeringen innfrir BSU-løfter

Regjeringen innfrir BSU-løfter

  • 8. oktober 2015
Den foreslåtte økningen av det totale sparebeløpet til 300 000 kroner i 2016, bringer BSU-ordningen opp på nivå med tidligere løfter.

Regjeringen innfrir BSU-løfter

Regjeringen innfrir BSU-løfter

  • 8. oktober 2015
Den foreslåtte økningen av det totale sparebeløpet til 300 000 kroner i 2016, bringer BSU-ordningen opp på nivå med tidligere løfter.

First3456789101112