Boligvennlighetskåringen i bruk

Boligvennlighetskåringen i bruk

  • 21. november 2023
NBBL har utviklet boligvennlighetskåringen for å synliggjøre hvordan norske kommuner ligger an i arbeidet med å planlegge for og bygge nok og riktige boliger til sine innbyggere. Tallene for 2022 ble lansert nå i november, og responsen har vært veldig positiv.

Lave boligprisforventninger i november

Lave boligprisforventninger i november

  • 21. november 2023
– Tre av ti venter lavere boligpriser om et år. Dette peker mot et fortsatt kjølig boligmarked de neste månedene, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL om de ferske tallene fra NBBLs boligmarkedsbarometer. Boligprisforventningene holdt seg uendret fra oktober til november, etter å ha falt markert måneden før.

Møte med ny Husbankdirektør om utfordringer i boligmarkedet

Møte med ny Husbankdirektør om utfordringer i boligmarkedet

  • 20. november 2023
I det årlige møtet med Husbanken var fokuset til NBBL å snakke om hvordan vi kan løse de mange utfordringene som preger dagens boligmarked. Blant annet at flere unge skal få mulighet til å eie egen bolig, samt hvordan Husbanken kan styrkes for å få bygget flere boliger til de som ikke får løst boligbehovet sitt i det ordinære boligmarkedet.

På tide å tenke nytt om bredbånd, Nkom

På tide å tenke nytt om bredbånd, Nkom

  • 17. november 2023
Konkurransen på bredbåndsmarkedet er ikke bra nok. Og det gjør at mange betaler altfor mye for bredbåndet og får dårlig kundeservice. Løsningen er ikke å grave ned parallelle kabler i sentrale strøk, men å åpne kablene for konkurranse.

Stavanger kommune er best av de store – Levanger er best av alle

Stavanger kommune er best av de store – Levanger er best av alle

  • 9. november 2023
Stavanger får førsteplass blant de 20 største kommunene, og er landets mest boligvennlige storkommune. Samtidig viser undersøkelsen at Levanger er best av alle 119 analyserte kommuner. Det viser ferske tall fra Boligvennlighetskåringen i regi av NBBL.

First234567891011Last