Forkjøpsrett Borettslaget Håreks gate 62

Forkjøpsrett Borettslaget Håreks gate 62

  • 7. april 2016
Medlemmer av OMT BBL som vil benytte seg av sin forkjøpsrett ved kjøp av nye...

Plusskunde: enig om målet, men ikke virkemidlene.

Plusskunde: enig om målet, men ikke virkemidlene.

  • 6. april 2016
Det er positivt at statsråden så raskt har kommet fram med en løsning for at boligselskap kan bli plusskunder, det vil si levere egenprodusert strøm. Men det er fremdeles uklart hvordan avregningen skal finne sted og hvilken betydning den får for investeringer i boligselskap.

Plusskunde: enig om målet, men ikke virkemidlene.

Plusskunde: enig om målet, men ikke virkemidlene.

  • 6. april 2016
Det er positivt at statsråden så raskt har kommet fram med en løsning for at boligselskap kan bli plusskunder, det vil si levere egenprodusert strøm. Men det er fremdeles uklart hvordan avregningen skal finne sted og hvilken betydning den får for investeringer i boligselskap.

NBBLs boligmarkedsrapport: Markedssyn 1. kvartal 2016

NBBLs boligmarkedsrapport: Markedssyn 1. kvartal 2016

  • 6. april 2016
Til tross for den moderate prisutviklingen på 1,6 prosent i 1. kvartal, mener NBBL at utviklingen i norsk økonomi fortsatt støtter vår prognose på 5 prosents prisvekst i 2016. Vi forventer at en større del av prisveksten kommer frem mot sommeren. Det er imidlertid store regionale forskjeller.

NBBLs boligmarkedsrapport: Markedssyn 1. kvartal 2016

NBBLs boligmarkedsrapport: Markedssyn 1. kvartal 2016

  • 6. april 2016
Til tross for den moderate prisutviklingen på 1,6 prosent i 1. kvartal, mener NBBL at utviklingen i norsk økonomi fortsatt støtter vår prognose på 5 prosents prisvekst i 2016. Vi forventer at en større del av prisveksten kommer frem mot sommeren. Det er imidlertid store regionale forskjeller.

1234