Boliger på forkjøpsrett uke 14

  • 5. april 2016
Les mer om forkjøpsrett her.

1. kvartal 2016: Prisøkning på 1,6 prosent for borettslagsboliger

1. kvartal 2016: Prisøkning på 1,6 prosent for borettslagsboliger

  • 4. april 2016
NBBLs prisstatistikk viser en nominell økning på 1,6 prosent fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016. Fra 1. kvartal 2015 har prisene steget med 2,5 prosent.

1. kvartal 2016: Prisøkning på 1,6 prosent for borettslagsboliger

1. kvartal 2016: Prisøkning på 1,6 prosent for borettslagsboliger

  • 4. april 2016
NBBLs prisstatistikk viser en nominell økning på 1,6 prosent fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016. Fra 1. kvartal 2015 har prisene steget med 2,5 prosent.

1234