Fra brevark og konvolutter til 2000-tallet

Fra brevark og konvolutter til 2000-tallet

  • 13. desember 2018
NBBL foreslår at borettslagsloven, eierseksjonsloven og boligbyggelagsloven moderniseres. Den viktigste endringen er forslaget om at meldinger, varsler, innkallinger og generalforsamlinger skal kunne skje teknologinøytralt.

Sterkt stortingsengasjement for elbillading

Sterkt stortingsengasjement for elbillading

  • 11. desember 2018
Alle opposisjonspartiene unntatt KrF går nå inn for en nasjonal støtteordning for elbillading i borettslag og sameier.

Lav etterspørsel etter tilskudd til tilstandsvurdering

Lav etterspørsel etter tilskudd til tilstandsvurdering

  • 10. desember 2018
I en spørreundersøkelse forklarer boligbyggelagene den lave etterspørselen etter tilskudd til tilstandsvurdering.

NBBL styrker sin grønne profil

NBBL styrker sin grønne profil

  • 7. desember 2018
Advokat Laila Marie Bendiksen er ansatt i Norske Boligbyggelags Landsforbunds avdeling for interessepolitikk og jus. 

Bomiljø er viktigere enn «hotelldrift»

Bomiljø er viktigere enn «hotelldrift»

  • 7. desember 2018
Regjeringen la i dag fram forslag til endringer i eierseksjonsloven. Det innebærer en klar grense for Airbnb og hotellutleie i sameier. NBBL er fornøyd med forslaget, men mener taket for Airbnb burde vært 60 dager i stedet for 90.

12345678910Last