Små endringer i boligprisene

Små endringer i boligprisene

  • 5. september 2017
Svak prisutvikling på boligprisene i august.

NBBL har deltatt på nettverksmøtet Energi og Miljø

NBBL har deltatt på nettverksmøtet Energi og Miljø

  • 1. september 2017
Sammen med 25 andre aktører deltok NBBL på nettverksmøtet Energi og Miljø i regi av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Agendaen var gjensidig informasjon mellom myndigheter og organisasjoner.

Styrk og spiss BSU

Styrk og spiss BSU

  • 24. august 2017
92 prosent av befolkningen støtter Boligsparing for ungdom (BSU), men ungdomspartiene er skeptiske.

Styrk og spiss BSU

Styrk og spiss BSU

  • 24. august 2017
92 prosent av befolkningen støtter Boligsparing for ungdom (BSU), men ungdomspartiene er skeptiske.

Ta NBBLs Valgomat

Ta NBBLs Valgomat

  • 23. august 2017
Valgdagen nærmer seg. Lurer du på hvilket parti som er nærmest deg i boligpolitikken? NBBLs valgomat gir deg svar.

First3456789101112Last