Venstre vil ha mer leie-til-eie i kommunene

Venstre vil ha mer leie-til-eie i kommunene

  • 6. november 2017
Venstre går inn i høstens budsjettforhandlinger med forslag om en kraftig styrking av Husbankens lånerammer, samt at det må etableres flere leie-til-eie-modeller i kommunene.

Enige om at regjeringen må reversere kuttet i heistilskuddet

Enige om at regjeringen må reversere kuttet i heistilskuddet

  • 1. november 2017
NBBL sammen med seks andre organisasjoner overleverte 31. oktober en fellesuttalelse mot kutt i heistilskuddet til Karin Andersen (SV), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget og Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

Tilskudd til heis lønner seg

Tilskudd til heis lønner seg

  • 31. oktober 2017
Regjeringen kutter i heistilskuddet og hindrer eldre i å bo lenger hjemme.

Frokostmøte 22.11: Boligkvalitet utfor stupet?

Frokostmøte 22.11: Boligkvalitet utfor stupet?

  • 30. oktober 2017
Myndighetene har vedtatt nye og forenklede byggeregler. Kritiske stemmer påstår dette gir boliger med dårligere kvalitet. Men betyr forenklinger i regelverk nødvendigvis at boligene blir dårligere? Vil ikke boligbyggerne uansett bygge gode boliger som folk vil ha?

Statsbudsjett 2018: Høring i kommunal- og forvaltningskomitéen

Statsbudsjett 2018: Høring i kommunal- og forvaltningskomitéen

  • 27. oktober 2017
På kommunal- og forvaltningskomitéen statsbudsjetthøring oppfordret NBBL komitéen medlemmer om å styrke Husbankens låneramme og gi den en mer aktiv rolle i boligpolitikken. NBBL etterlyste kreativitet og vilje til å bruke Husbanken aktivt til å møte utfordringene i boligsektoren. 

12345678910Last