Statsbudsjettet 2018: Høring i energi- og miljøkomitéen

Statsbudsjettet 2018: Høring i energi- og miljøkomitéen

  • 27. oktober 2017
NBBLs deltok i energi- og miljøkomitéens statsbudsjetthøring 26. oktober. Der ba NBBLs Thor Eek og Ketil Krogstad komitéen blant annet gå inn for at Enova må styrke støtten til enøktiltak i boliger.

Statsbudsjett 2018: Høring i energi- og miljøkomitéen

Statsbudsjett 2018: Høring i energi- og miljøkomitéen

  • 27. oktober 2017
NBBLs deltok i energi- og miljøkomitéens statsbudsjetthøring 26. oktober. Der ba NBBLs Thor Eek og Ketil Krogstad komitéen blant annet gå inn for at Enova må styrke støtten til enøktiltak i boliger.

Blogg: Hjelp til å være selvhjulpen

Blogg: Hjelp til å være selvhjulpen

  • 23. oktober 2017
Lengst mulig selvhjulpen i egen bolig og styrket hjemmeomsorg er målene. Satsing på velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering er tiltakene. Utfordringen er at norske boliger i liten grad er egnede seniorboliger.

NBBLs boligmarkedsrapport: Boligprisene kan snu allerede til neste år

NBBLs boligmarkedsrapport: Boligprisene kan snu allerede til neste år

  • 20. oktober 2017
Boligprisene kan snu allerede neste år, kommer det frem i NBBLs ferske kvartalsrapport fra NBBL. Der legges det til grunn at en rekordlav rente og en bedring i økonomien vil styrke boligprisene.

Statsbudsjett 2018: Husbanken krympes

Statsbudsjett 2018: Husbanken krympes

  • 16. oktober 2017
NBBL er kritiske til at Regjeringen går inn for å redusere Husbankens låneramme med 1 milliard, fra 18 til 17 milliarder.

12345678910Last